Het koor moest ook een naam hebben. Dit laatste heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op “SALVOCALEE”. Het wil een speelse naam zijn uit de samentrekking van “salve”, wat “gegroet, welkom” betekent, en “vocale” wat staat voor “zangers”. Maar vooral is er “Salvo” in terug te vinden, de naam van de initiatiefnemer, onze eerste vioolspeler, dirigent Wim Salvo.